اکنون که به آن فکر کرده اید ، طرح چه فیلمی در واقع بسیار مضحک است؟

مال من شکل آب است ، در واقع فقط دختری است که عاشق می شود و می خواهد یک ماهیگیر را بزند. تنها نکته جالب دیگر در مورد فیلم (در سطح) ، جدا از چیز ماهیگیر ، این است که این اتفاق در طول جنگ سرد رخ می دهد ، حدس می زنم

مطلب پیشنهادی  بازی های عالی: بازیگرانی که در فیلم ها به عنوان بیگانه بازی می کنند

من حتی نمی توانم واقعاً بر روی این فیلم تمرکز کنم زیرا این ماهیگیر مرا به یاد ماهیگیر دل تورو از فیلم دیگرش به نام Hellboy می اندازد

پاسخی بگذارید