“او” (2013) آنقدر بر من تأثیر گذار بود که به من القا شد تا پیانو یاد بگیرم. من قبلاً بازی نکرده بودم ، اما بعد از 2 سال آموزش خودم ، سرانجام می توانم آهنگ مورد علاقه خود را از OST (و یک قطعه پیانو زیبا) ‘عکس’ توسط Arcade Fire بازی کنم. با تشکر از Spike Jonze برای کارگردانی چنین فیلمی دلچسب

“او” (2013) آنقدر بر من تأثیر گذار بود که به من القا شد تا پیانو یاد بگیرم. من قبلاً بازی نکرده بودم ، اما بعد از 2 سال آموزش خودم ، سرانجام می توانم آهنگ مورد علاقه خود را از OST (و یک قطعه پیانو زیبا) “عکس” توسط Arcade Fire بازی کنم. با تشکر از Spike Jonze برای کارگردانی چنین فیلمی دلچسب

مطلب پیشنهادی  آیا از وب سایت های رتبه بندی فیلم های مبهم و بین المللی فیلم استفاده می کنید یا می دانید؟

پاسخی بگذارید