اولین کارگردانی دیوان Franco با عنوان “اجاره” تاریخ انتشار تاریخ 24 ژوئیه را دریافت می کند – ترسناک – هیجان انگیز درباره دو زوج که یک خانه تعطیلات را برای آنچه باید تعطیلات آخر هفته جشن باشد ، اجاره می دهند ، اما به نظر می رسد بسیار شیطانی تر هستند. – بازیگران آلیسون بری و دن استیونز

اولین کارگردانی دیوان Franco با عنوان “اجاره” تاریخ انتشار تاریخ 24 ژوئیه را دریافت می کند – ترسناک – هیجان انگیز درباره دو زوج که یک خانه تعطیلات را برای آنچه باید تعطیلات آخر هفته جشن باشد ، اجاره می دهند ، اما به نظر می رسد بسیار شیطانی تر هستند. – بازیگران آلیسون بری و دن استیونز

مطلب پیشنهادی  Bad Impulse - پیش پرده رسمی

پاسخی بگذارید