اولین پوستر “Voyagers” ساخته نیل برگر با بازی تی شریدان ، لیلی رز دپ ، فیون وایتهد و کالین فارل – 30 کودک برای کشتن یک سیاره تازه کشف شده به فضا فرستاده شده و پس از کشته شدن کاپیتان بزرگسال خود به یک دولت بدوی و قبیله ای بازمی گردند.

اولین پوستر “Voyagers” ساخته نیل برگر با بازی تی شریدان ، لیلی-رز دپ ، فیون وایتهد و کالین فارل – 30 کودک که برای آبادانی یک سیاره تازه کشف شده به فضا فرستاده شده اند ، پس از کشته شدن کاپیتان بزرگسال خود به یک دولت بدوی و قبیله ای بازمی گردند.

مطلب پیشنهادی  من برای خانواده ای که فیلم های "اجتماعی" را دوست دارم به توصیه هایی نیاز دارم

پاسخی بگذارید