اولین پوستر ترسناک – لا لورونا – یک دیکتاتور پارانوئید پیر ، که توسط یک همسر جادوگر محافظت می شود ، با مرگ و قیام مردم خود در گواتمالا روبرو است.

اولین پوستر ترسناک – لا لورونا – یک دیکتاتور پارانوئید پیر ، که توسط یک همسر جادوگر محافظت می شود ، با مرگ و قیام مردم خود در گواتمالا روبرو است.

مطلب پیشنهادی  موضوع تقدیر تری گیلیام

پاسخی بگذارید