اولین پوستر اکشن-فانتزی “جیو جیتسو” – با بازی نیکلاس کیج – درباره یک سفارش قدیمی از جنگجویان متخصص جیو جیتسو که هر شش سال در نبرد برای زمین با مهاجمان بیگانه روبرو می شوند. شخصیت کیج و تیمش از مبارزان Jiu Jitsu برای شکست دادن Brax ، رهبر بیگانه ، با هم متحد شدند.

اولین پوستر اکشن-فانتزی “جیو جیتسو” – با بازی نیکلاس کیج – درباره یک سفارش قدیمی از جنگجویان متخصص جیو جیتسو که هر شش سال یکبار برای نبرد برای زمین با مهاجمان بیگانه روبرو می شوند. شخصیت کیج و تیمش از مبارزان Jiu Jitsu برای شکست دادن Brax ، رهبر بیگانه ، با هم متحد شدند.

مطلب پیشنهادی  شرلی | VOD | یکی دیگر از عملکردهای عالی و در عین حال عجیب الیزابت ماس. من عاشق فیلم هایی هستم که به آرامی از کنترل خارج می شوند.

پاسخی بگذارید