اولین عکس های جیمی فاکسکس و جوزف گوردون-لویت در فیلم “قدرت پروژه” نتفلیکس ، که کارآگاهانی را در نیواورلئان بازی می کنند و به دنبال منبع قرص هستند که به هر کسی که از آن ابرقدرت های موقتی استفاده می کند ، بازی می کند. اما واقعیت این است که شما قدرت فوق العاده ای را تا زمان استفاده از آن نمی شناسید.

اولین عکس های جیمی فاکسکس و جوزف گوردون-لویت در فیلم “قدرت پروژه” نتفلیکس ، که کارآگاهانی را در نیواورلئان بازی می کنند و به دنبال منبع قرص هستند که به هر کسی که از آن ابرقدرت های موقتی استفاده می کند ، بازی می کند. اما واقعیت این است که شما قدرت فوق العاده ای را تا زمان استفاده از آن نمی شناسید.

مطلب پیشنهادی  هرگز درک نکردم که چقدر در بزرگسالی با پادشاه تریتون شباهت دارم ...

پاسخی بگذارید