اولین تصویر سیلوستر استالونه در فیلم “سامریتا” – پسر جوانی می فهمد که یک ابرقهرمان که 20 سال پیش مفقود شد در همسایگی او زندگی می کند.

اولین تصویر سیلوستر استالونه در فیلم “سامریتا” – پسر جوانی می فهمد که یک ابرقهرمان که 20 سال پیش مفقود شده در همسایگی او زندگی می کند.

مطلب پیشنهادی  ترسناک - کمدی - پورنو که نسخه تئاتر خود را لغو می کند و مستقیم به VOD می رود - این گروه از کارمندان به ظاهر سالم و جوان سینما را دنبال می کند که توسط یک دیو جنسی وسوسه و وحشت می شوند.

پاسخی بگذارید