اولین تصاویر از سوفیا لورن در “زندگی پیش رو” اولین فیلم او در 10 سال گذشته.

اولین تصاویر از سوفیا لورن در “زندگی پیش رو” اولین فیلم او در 10 سال گذشته.

مطلب پیشنهادی  پیشنهادهایی برای فیلم های ترسناک با خشونت جنسی کمتر علیه زنان؟

پاسخی بگذارید