اولین تصاویر از ست روگن در “یک ترشی آمریکایی” – Rogen نقشهای اصلی دوگانه را به عنوان مهاجر مهاجر 1920s Herschel Greenbaum بازی می کند ، که 100 سال پس از افتادن در یک کارخانه ترشی خیابانی به مدت 100 سال زنده زنده است و در سال 2020 دوباره ظاهر می شود تا با برنامه بروکلینیت خود زندگی کند. نوه بزرگ توسعه دهنده بن.

اولین تصاویر از ست روگن در “یک ترشی آمریکایی” – Rogen نقشهای اصلی دوگانه را به عنوان مهاجر مهاجر 1920s Herschel Greenbaum بازی می کند ، که 100 سال پس از افتادن در یک کارخانه ترشی خیابانی به مدت 100 سال زنده زنده است و در سال 2020 دوباره ظاهر می شود تا با برنامه بروکلینیت خود زندگی کند. نوه بزرگ توسعه دهنده بن.

مطلب پیشنهادی  اولین تریلر برای ترسناک اولین کارگردان دیو Franco 'The Rental' - بازیگر نقش آلیسون بری و دن استیونز

پاسخی بگذارید