اولین بار تماشای “Good Will Hunting”

من از این کار بسیار لذت بردم ، اما باید بگویم ، نمی دانم چرا اما بعد از 30 دقیقه اول منتظر ماندم تا کسی بمیرد یا اتفاق وحشتناکی رخ دهد و من خیلی خوشحالم که هیچ کاری نکرد. شخص دیگری در اولین ساعت تماشای این احساس را داشته است؟

مطلب پیشنهادی  جزیره پادشاه استاتن - تریلر رسمی

من گریه کردم در مورد “این تقصیر تو نیست”

پاسخی بگذارید