اورسون ولز فکر نمی کرد ‘Citizen Kane’ بزرگترین فیلم تمام دوران باشد

اورسون ولز فکر نمی کرد ‘Citizen Kane’ بزرگترین تمام دوران باشد

مطلب پیشنهادی  در مکزیک ، "روما" برای حقوق کارگران آتش بسوزاند

پاسخی بگذارید