اندی گارسیا گفت که بلافاصله پس از اتمام “پدرخوانده III” ، لحظه ای کوتاه در مورد بررسی فیلم چهارم رخ داد. و این می توانست رابرت دنیرو را بازبینی کند تا بار دیگر نقش “پدرخوانده قسمت دوم” خود را به عنوان ویتو کورلئونه جوان بازی کند و لئوناردو دی کاپریو برای بازی در نقش سانی کورلئونه حضور داشته باشد.

اندی گارسیا گفت که بلافاصله پس از اتمام “پدرخوانده III” ، لحظه ای کوتاه در مورد بررسی چهارم رخ داد. و این می توانست رابرت دنیرو را بازبینی کند تا بار دیگر نقش “پدرخوانده قسمت دوم” خود را به عنوان ویتو کورلئونه جوان بازی کند و لئوناردو دی کاپریو برای بازی در نقش سانی کورلئونه حضور داشته باشد.

مطلب پیشنهادی  شان کانری معلوم است 90: چرا او بزرگترین باند جیمز از همه بود

پاسخی بگذارید