انجمن آمریکایی قزاقستان جایزه نمایش “رد صلاحیت دنباله” Borat را درخواست می کند

انجمن آمریکایی قزاقستان جایزه نمایش “رد صلاحیت دنباله” Borat را درخواست می کند

مطلب پیشنهادی  فکر می کنید Unhinged در تاریخ انتشار اول ژوئیه در آن بماند؟

پاسخی بگذارید