امروز 2 مه صدمین سالگرد تولد Satyajit Ray است ، کارگردان Apu Trilogy در میان بسیاری از فیلم های دیگر. اگر آن را ندیده اید ، ارزش تماشای آن را دارد.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Ray](https://en.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Ray)

موسیقی در موسیقی اول از راوی شانکار است: [https://en.wikipedia.org/wiki/Pather_Panchali](https://en.wikipedia.org/wiki/Pather_Panchali)

و بله ، آپو از سیمپسونها به نام این شخصیت نامگذاری شد. اگرچه جالب است که در نهایت نژادپرستانه تلقی می شود!

مطلب پیشنهادی  Poster for Phineas and Ferb: فیلم Candace Against the Universe

پاسخی بگذارید