امروز هفت سال از مرگ غم انگیز او می گذرد ، بنابراین من یک ویدیو را برای بزرگداشت کار طولانی پاول واکر تهیه کردم.

امروز هفت سال از مرگ غم انگیز او می گذرد ، بنابراین من یک ویدیو را برای بزرگداشت کار طولانی پاول واکر تهیه کردم.

مطلب پیشنهادی  ریز ویترسپون ، سلما بلر ، لوک ویلسون و بیشتر برای فیلم "قانونی بلوند" ، اود به اِل وودز جمع می شوند

پاسخی بگذارید