الگوریتم اصول یک پارادوکس است [spoiler]

بدیهی است که اسپویلرها جلوتر می روند.

در انتهای نیل آیوز و شخصیت اصلی الگوریتم را می بینیم. ایوز و قهرمان داستان هر دو نیمی از الگوریتم را می گیرند و آن را در گذشته پنهان می کنند. جایی که در نهایت آندری ساتور آن را پیدا می کند و 9 قطعه را جمع می کند.

مطلب پیشنهادی  اولین پوستر ترسناک - لا لورونا - یک دیکتاتور پارانوئید پیر ، که توسط یک همسر جادوگر محافظت می شود ، با مرگ و قیام مردم خود در گواتمالا روبرو است.

که آن را به یک پارادوکس زمانی تبدیل می کند.

الگوریتم هرگز در واقع ساخته نشده است. مدام در یک حلقه پایان ناپذیر از هم جدا و دوباره جمع می شود.

احتمالاً به همین دلیل است که در وهله اول امکان وارونگی را فراهم می کند زیرا خارج از زمان ساخته شده است.

پاسخی بگذارید