الویرا در واقع یک پیر جن ، شیطانی است ، پیر هرمان است. نظرم را عوض کن

من Elvira: Mistress of the Dark را با SO خود تماشا می کنم (این یک سنت سالانه برای ما در ماه اکتبر است) ، و این بار شباهت ها در شخصیت و تحویل کمدی برای من رخ داده است. این می تواند دهه 80 باشد اما او بسیار مرا به یاد پی وی می اندازد. شوخ طبعی او شاید بیشتر بزرگسالانه باشد (و نه فقط برای استفاده از شکل او) ، اما غالباً از بلوغ مشابهی برخوردار است.

مطلب پیشنهادی  کارن گیلان ، آرون پاول و جسی آیزنبرگ به عنوان "Dual" از ویژگی های Star In Sci-Fi استفاده می کنند. -فیلم Riley Stearns (The Art of Self Defense) از یک زن مبتلا به بیماری روبرو (Gillan) پیروی می کند که یک روش کلون سازی را برای سهولت از دست دادن او بر روی دوستان و خانواده خود انتخاب می کند.

هرچند فقط برای اینکه روشن شود ، من آن را دوست دارم و کسی را به سرقت “ذره ذره” دیگری متهم نمی کنم.

پاسخی بگذارید