المپیا دوکاکیس درگذشت: بازیگر برنده اسکار برای فیلم “Moonstruck” 89 ساله بود

المپیا دوکاکیس درگذشت: بازیگر برنده اسکار برای فیلم “Moonstruck” 89 ساله بود

مطلب پیشنهادی  جایی که ستاره ها بیشتر اهمیت دارند و جایی که آنها مهم نیستند

پاسخی بگذارید