اسکندر بزرگ سزاوار تلاش بیوپیک دیگری است ..

فیلم الیور استون فقط داستان تقریبا اسطوره ای الكساندر عدالت بین المللی حقوق بین الملل را انجام نمی دهد. کالین فارل برای این قسمت خیلی قدیمی است و تصمیم بازیگران از فیلم جدا شد. آنها باید یک بازیگر جوان را برای بازی در الکساندر بازی کنند زیرا او وقتی که فتوحات خود را شروع کرد بسیار جوان بود. و بیشتر بر روی درخشش عملکرد نظامی وی و تأثیرات آن بر دشمنان او (پارسیان) و ساختمان افسانه ای وی متمرکز شوید.

مطلب پیشنهادی  مجوز برای کشتن (1989) مجبور شد که فیلم وحشتناک ترین جیمز باند باشد

پاسخی بگذارید