اسکار 2021: پیش نمایش امیدهای لیست کوتاه بین المللی

اسکار 2021: پیش نمایش امیدهای لیست کوتاه بین المللی

مطلب پیشنهادی  با توجه به اینکه دهها هزار اروپای قاره ای در افغانستان خدمت کرده اند ، فکر می کنید چرا فیلم های جنگی یا سریال های زیادی درگیر درگیری نبوده است؟ آیا به این دلیل است که اروپایی ها به شدت مخالف جنگ بودند؟ ممکن است اروپایی ها احساس کنند چنین فیلمی ماهیتی بیش از حد آمریکایی دارد؟

پاسخی بگذارید