اسکار در طول کورون ویروس: آکادمی قوانین فیلم های واجد شرایط را پخش می کند ، دسته بندی های صدا را ادغام می کند

اسکار در طول کورون ویروس: آکادمی قوانین فیلم های واجد شرایط را پخش می کند ، دسته بندی های صدا را ادغام می کند

مطلب پیشنهادی  پوستر جدید برای "دور دیگری" - با بازی مادس میکلسن - چهار معلم دبیرستان تئوری را آزمایش می کنند که با حفظ سطح ثابت الکل در خون زندگی خود را بهبود می بخشند. - به کارگردانی توماس وینتربرگ ("شکار")

پاسخی بگذارید