اسکار تغییرات بزرگی را در چهره Coronavirus ایجاد می کند: قوانین جدید شامل اجازه دادن به فیلم هایی است که براساس VOD یا پخش جریمه برای دریافت جوایز اسکار ، ترکیب دو دسته صدا در یک ، و حذف صفحه نمایش DVD از ابتدای سال 2021 شروع به کار می کنند.

اسکار تغییرات بزرگی را در چهره Coronavirus ایجاد می کند: قوانین جدید شامل اجازه دادن به فیلم هایی است که براساس VOD یا پخش جریمه برای دریافت جوایز اسکار ، ترکیب دو دسته صدا در یک ، و حذف صفحه نمایش DVD از ابتدای سال 2021 شروع به کار می کنند.

مطلب پیشنهادی  بحث رسمی - جمع کننده مالیات [SPOILERS]

پاسخی بگذارید