اسپایک لی می گوید که هیچ کمبود منجر به پیر شدن Da 5 Bloods ، منجر به صرفه جویی در 100 میلیون دلار – و فیلم نمی شود

اسپایک لی می گوید که هیچ کمبود منجر به پیر شدن Da 5 Bloods ، منجر به صرفه جویی در 100 میلیون دلار – و فیلم نمی شود

مطلب پیشنهادی  جارد لتو برای بازی در فیلم Zoker Snyder در آگهی «Justice League» دوباره منتشر شده - به برنامه ریزی های جدید برای برش جدید فیلم می پیوندد

پاسخی بگذارید