اسلحه Chronophotographic بسیار جالب ، اختراع شده توسط دکتر Étienne-Jules Maray در سال 1882 می تواند به سرعت شاتر 1/700 برسد و برای بررسی حرکت در انسان و حیوانات مورد استفاده قرار گرفت. (با این طراحی ، به معنای واقعی کلمه * فیلمبرداری * یک فیلم صحبت کنید!)

اسلحه Chronophotographic بسیار جالب ، اختراع شده توسط دکتر Étienne-Jules Maray در سال 1882 می تواند به سرعت شاتر 1/700 برسد و برای بررسی حرکت در انسان و حیوانات مورد استفاده قرار گرفت. (با این طراحی ، به معنای واقعی کلمه * فیلمبرداری * یک فیلم صحبت کنید!)

مطلب پیشنهادی  "13 قاتل" تاکاشی مایک

پاسخی بگذارید