استیون سودربرگ وظیفه رهبری کمیته جدید انجمن صنفی کارگردانان آمریکا را بر عهده داشته است که می خواهد ارزیابی کند که ممکن است تولیدات متوقف شده از سر گرفته شود و هالیوود بتواند کار را از سر بگیرد.

استیون سودربرگ وظیفه رهبری کمیته جدید انجمن صنفی کارگردانان آمریکا را بر عهده داشته است که می خواهد ارزیابی کند که ممکن است تولیدات متوقف شده از سر گرفته شود و هالیوود بتواند کار را از سر بگیرد.

مطلب پیشنهادی  Dreamcatchers - استعداد بسیار زیاد ، نتیجه بسیار وحشتناک. چه فیلم های دیگری مانند Dreamcatchers هستند؟

پاسخی بگذارید