استفان جیمز ، ماریسا تومئی و پاول والتر هاوزر برای بازی در فیلم “Delia’s Gone” ساخته رابرت بودرو انتخاب شده اند. این فیلم یک مرد محکوم در طیف را دنبال می کند که از خانه مراقبت خود فرار می کند و برای یافتن حقیقت در مورد خواهرش به سفر خشونت می پردازد

استفان جیمز ، ماریسا تومئی و پاول والتر هاوزر در فیلم “Delia’s Gone” ساخته رابرت بودرو انتخاب شده اند. این فیلم یک مرد محکوم در طیف را دنبال می کند که از خانه مراقبت خود فرار می کند و برای یافتن حقیقت در مورد خواهرش به سفر خشونت می پردازد

مطلب پیشنهادی  هنگام تجزیه و تحلیل 1،469 فیلم ، 16717 جایگاه محصول را مشاهده کردم. در اینجا لیستی از فیلم ها وجود دارد.

پاسخی بگذارید