استخوان Tomahawk

من منفعلانه آگاه بوده ام که این یکی از بهترین وسترن در چند سال گذشته است و در نهایت زمان تماشای آن را پیدا کردم. داستان کوتاه کوتاه ، عالی است کاملاً بی رحمانه اما عالی. صادقانه بگویم ، من انتظار نداشتم که چقدر وحشیانه شود ، به خصوص صحنه با مرگ نیک ، خدایا. من عاشق کورت راسل هستم و همین باعث شد من او را بیشتر دوست داشته باشم.

مطلب پیشنهادی  به من کمک کنید فیلم را پیدا کنم لطفا!

پاسخی بگذارید