از کمیک کروز Ship گرفته تا ایستگاه کمدی: سام ریچاردسون با ایفای شخصیت های خوش بین و قابل اعتماد در کمدی های فیلم و تلویزیون موفق شده است.

از کمیک کروز Ship گرفته تا ایستگاه کمدی: سام ریچاردسون با ایفای شخصیت های خوش بین و قابل اعتماد در کمدی های و تلویزیون موفق شده است.

مطلب پیشنهادی  بیلی وایلدر درباره آینده فیلم ها صحبت می کند (1986)

پاسخی بگذارید