از چه فیلمی آنقدر متنفرید که هنوز از آن عصبانی هستید؟

برو جلو و تخلیه. کدام ها آنقدر بد بودند که هنوز از اتلاف وقت ، هزینه و تلاش خود برای آنها عصبانی هستید؟ چرا هنوز ماه ها یا حتی سال ها بعد شما را عصبانی می کند؟ آیا این به این دلیل است که دیگران بطور غیر قابل توضیح آن را دوست داشتند و شما احمقان را احاطه کرده اید ، یا آیا واقعاً انبوهی از زباله های داغ و بخارپذیر این یک هجوم به خود جهان بود؟

مطلب پیشنهادی  چگونگی شیوع کروناویروس در صنعت فیلم و سرگرمی رو به زوال است

پاسخی بگذارید