از نظر سفید برفی ، آرزو جادوگران دقیقاً همانگونه که تبلیغ شده عمل کرده است.

متأسفم اگر چیزی شبیه به این قبلاً ارسال شده است ، من سعی کردم جستجو کنم ببینم آیا شخص دیگری به این فکر کرده است اما هیچ تطبیقی ​​را مشاهده نکردم.

در فیلم اصلی سفید برفی ، جادوگر سیب سمی را به عنوان یک سیب آرزوی جادویی تبلیغ می کند که تمام آرزوهای او را محقق می کند. برفی سفید آرزو می کند که شاهزاده بیاید و او را به قلعه خود ببرد و سیب را نیش بزند.

مطلب پیشنهادی  صحنه مبارزات مورد علاقه شما در تمام دوران چیست؟

هنگامی که او توسط شاهزاده از حالت اغما بیدار می شود ، دقیقاً همان چیزی را که آرزو می کند انجام می دهد و او را از پاهای خود بیرون می آورد. بنابراین به سمت او حق از گاز گرفتن سیب رفت و احساس کمی عجیب و غریب نسبت به آرزوی خود را به حقیقت پیوست.

پاسخی بگذارید