از تماشای چه فیلم هایی پشیمان می شوید؟

نه لزوما های بد بلکه هایی هستند که نمی توانید از سرتان خارج شوید. من می توانم یک ترسناک تماشا کنم و مثل یک کودک بخوابم اما اخیراً “گرانبها” را تماشا کردم و نمی توانم آن را از ذهنم خارج کنم. های دیگری مانند “خواب آوران” و “رکیکیوم برای یک رویا” من سالها پیش را تماشا کردم و هنوز هم هر از گاهی فکر می کنم.

مطلب پیشنهادی  درمانی برای سلامتی بسیار خوب است

پاسخی بگذارید