ارباب حلقه ها و هابیت قرار است در ماه دسامبر 4k منتشر شود

ارباب حلقه ها و هابیت قرار است در ماه دسامبر 4k منتشر شود

مطلب پیشنهادی  من نمی دانم چه چیزی در این فیلم موجود است اما من یک صحنه را کمی بیت قبل دیدم و باید آن را پیدا کنم

پاسخی بگذارید