ادی مورفی در مورد تأثیر فیلم های راکی

ادی مورفی در مورد تأثیر های راکی

مطلب پیشنهادی  همه فیلم های Netflix بد نیستند ، فقط این است که فیلم های خوب آنقدر کوچک هستند که توجه نمی کنند.

پاسخی بگذارید