ابتدا سباستین استن برای لوک حضور داشت ، اما یک مسابقه حتی بهتر ، میلی بابی براون برای لیا است. ما به هیچ یک از فیلم های ساخته شده احتیاج نداریم ، اما اگر فاو و فلونی می خواهند لعیا را در یکی از پروژه های تلویزیونی بگنجانند من همه طرفدار آن هستم. و سپس در مدت 30 سال آنها می توانند سه فیلم آخر را دوباره بسازند ….

ابتدا سباستین استن برای لوک حضور داشت ، اما یک مسابقه حتی بهتر ، میلی بابی براون برای لیا است. ما به هیچ یک از فیلم های ساخته شده احتیاج نداریم ، اما اگر فاو و فلونی می خواهند لعیا را در یکی از پروژه های تلویزیونی بگنجانند من همه طرفدار آن هستم. و سپس در مدت 30 سال آنها می توانند سه فیلم آخر را دوباره بسازند ….

مطلب پیشنهادی  من 990 فیلم دیده ام. فیلم من شماره 1000 چیست؟

پاسخی بگذارید