آیا کسی وجود دارد که فیلمبرداری متوسطی داشته باشد (که در 3 فیلم یا بیشتر بازی کرده باشد) بهتر از جان کازاله؟

انسان بعد از ظهر روز یکی از مردان برجسته پدرخوانده ، پدرخوانده 2 ، مکالمه ، شکارچی گوزن و سگ بود. این 5 فیلم یکی از بهترین فیلم های بدون چون و چرای کل دهه 1970 است. او در هیچ فیلم دیگری بازی نکرده است ، و به طرز غم انگیزی درگذشت و فیلمبرداری خود را بر روی IMO AVERAGE IMO به تأثیرگذارترین فیلم تبدیل کرد.

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی که نسبت به آنها احساسات مختلفی داشتید

پاسخی بگذارید