آیا کسی واقعاً باور داشته است که پروژه بلر جادوگر در طول فعالیت بازاریابی خود واقعی بوده است؟

من خیلی جوان بودم که به خاطر نمی آوردم ، اما این فیلم به عنوان “ابداع بازاریابی فیلم مدرن” ستایش می شود. آیا مردم واقعاً فکر می کردند که آن زمان واقعی است؟ چنین بازاریابی جالب توجهی حتی در مورد استفاده بازیگران از نام واقعی خود در فیلم انجام شد. IMDB در آن زمان وب سایت کاملاً جدیدی بود و بازیگران به عنوان گمشده ذکر شده بودند ، فکر می کنم؟ اما آیا واقعاً کسی در آن زمان فریب خورده است؟ قبلاً چیزی واقعاً شبیه آن نبود ، بنابراین مرا تعجب نمی کند.

مطلب پیشنهادی  پوستر جدید برای Thriller 'Becky' - بازیگران لولو ویلسون و کوین جیمز (به عنوان جنایی نئو نازی) - یک هفته فرار از اوضاع بدتر می شود وقتی گروهی از محکومین فرار ، به رهبری کوین جیمز ، ناگهان به خانه دریاچه حمله می کنند. .

پاسخی بگذارید