آیا کسی نسخه جدید پدرخوانده قسمت سوم را احتمال می دهد؟

آیا کسی نسخه جدید پدرخوانده قسمت سوم را احتمال می دهد؟

مطلب پیشنهادی  جیمز کامرون در آواتار 2: "من هر روز با تصاویر در آن جهان سر و کار دارم و روزهایی وجود دارد که به آن تصاویر نگاه می کنم و می گویم ،" این واقعاً شگفت انگیز است. "

پاسخی بگذارید