آیا کسی لطفاً صحنه هتل اسارت Brüno (2009) را توضیح دهد؟

من جمله ای را که او درباره عدم تحمل بیان کرده است درک می کنم ، در واقع نمی دانم که چرا مردم هتل به او کمک نکردند تا خودش را از بند خود باز کند. تا آنجا که من می توانم بگویم ، او اتاق هتل را خراب نکرد یا چیزی را خراب کرد ، حتی پلاستیک را نیز آویزان کرد. چرا آنها چنین واکنشی نشان دادند؟ آیا واقعاً آنها واقعاً بی تحمل بوده اند و هتلی که ظاهرا با احتیاط نیست؟ یا چیزی کم دارم؟

مطلب پیشنهادی  پوستر جدید درام 'Minari' A24 - با بازی استیون یون - یک خانواده کره ای برای راه اندازی مزرعه ای در دهه 1980 به آرکانزاس نقل مکان می کند.

پاسخی بگذارید