آیا کسی “جواهرات هالووین پنهان” دارد؟ فیلم هایی برای تماشای این فصل در حوالی هالووین ساخته شده اند؟

من می دانم که این موضوعات غالباً ساخته می شوند اما احساس می کنم چندین فیلم مهم در هالووین را چندین بار دیده ام.

کنجکاو هستید کسی سنگهای قیمتی پنهانی داشته باشد که بتواند آنها را توصیه کند؟ آنهایی که به خوبی شناخته شده نیستند یا امسال / سال گذشته منتشر شدند که هیچ کس در مورد آنها صحبت نمی کند.

مطلب پیشنهادی  من سعی داشتم جای خالی هر قاب نقاشی را پر کنم و یک کانال شگفت انگیز پیدا کردم

من ترجیح می دهم فیلم هایی را به معنای واقعی کلمه بر اساس روز هالووین و در اطراف آن بگذارم اما هر چیزی جواب می دهد.

پاسخی بگذارید