آیا کابین خاصی وجود داشت که چندین فیلم ترسناک در آن فیلمبرداری شود ، یا اشتباه می کنم؟

سلام بچه ها ، از زمان جوانی من همیشه فکر می کردم که اکثریت “کابین در جنگل” (از جمله واقعی ، اما نه محدود به) همه از یک کابین استفاده می کنند و این نوعی کابین نمادین هالیوود است.

من اخیراً آن را جستجو کردم و نمی توانم چیزی در این مورد پیدا کنم. من می خواستم محل کابین را ببینم و فکر می کنم این نوعی از خواب تب است که همیشه به آن اعتقاد داشتم.

مطلب پیشنهادی  صورتی در واقع دقیق ترین تصویر ترسناک لاوکرفتیان / کیهانی است و دلیل آن این است

آیا کسی می تواند تأیید یا رد کند؟ ممنون رفقا

پاسخی بگذارید