آیا نمی خواهید مجموعه های فیلم حفظ شوند

روز گذشته داشتم مستندی از جنگ ستارگان اصلی را تماشا می کردم و آنها در مورد ایجاد مجموعه ستاره مرگ صحبت می کردند و فکر می کردم ورود به یک ساختمان عظیم و بازدید از مجموعه های واقعی که مردم در طول استفاده می کردند چقدر جالب است. به خصوص برای های فانتزی و فایرفاکس که در آن مجموعه هایی از مکان های دنیای دیگر وجود دارد.

مطلب پیشنهادی  کسی در دهه 80 این فیلم عجیب و غریب اروپا را دیده است یا فقط من بوده است؟

پاسخی بگذارید