آیا نادرستی های تاریخی تأثیر زیادی در لذت شما از یک فیلم دارند؟

من همیشه فیلم هایی را دوست دارم که دارای تنظیمات تاریخی باشند ، چه در روم باستان (گلادیاتور) ، چه جنگ های صلیبی (پادشاهی بهشت) و چه بیشتر به روز مدرن (مونیخ). اما بسیاری از فیلم ها آزادی هایی با تاریخ واقعی دارند. مثلاً من دلیرم را دوست دارم. هر وقت آن را تماشا می کنم یادآوری می کنم که چرا فیلم ها را دوست دارم. با این حال ، Braveheart یکی از نادرست ترین موارد تاریخی است که تاکنون ساخته شده است. اکنون این به شدت بر لذت بردن من از فیلم تأثیر نمی گذارد ، من برای سرگرمی آن را تماشا می کنم ، نه برای یک درس تاریخ ، اما عدم صحت تاریخی بیشتر از کجا شما را آزار می دهد؟

مطلب پیشنهادی  جستجوی عنوان فیلم بیگانه

پاسخی بگذارید