آیا می دانید چه فیلم هایی ممکن است تماشا کرده باشم؟

این ممکن است بسیار مبهم باشد (پیشاپیش متاسفم). من مدت ها پیش این دو فیلم را تماشا کرده ام اما به دلایلی عجیب و غریب مدام قطعات آن را به یاد می آورم اما نمی توانم برای جهانیان بفهمم چه چیزی بوده است (به طور کلی من با این کار کاملاً خوب هستم).

فیلم اول:
-فیلم در یک سوپرمارکت تنظیم شده است
-تفاوتی وجود دارد که از چند اثر استفاده می کنند (cgi)
-یادم می آید که یکی از تصاویر بصری صورتی با حباب بود
-شاید یک تصویر بین المللی باشد (به معنی انگلیسی نیست).

مطلب پیشنهادی  دنباله "داستان های ترسناک در تاریکی" در آثار Paramount ، eOne

فیلم دوم:
-من می دانم که این یک عکس بین المللی بود (فرانسوی یا اسپانیایی)
-او نقاش بود
-فرار کن و هویت دیگری داشت

همه چیز همین است. برای مبهم بودن متاسفم و اگر ممکن است بدانید فیلم ها چیست پیشاپیش متشکرم.

پاسخی بگذارید