آیا می توانیم یک یا دو دقیقه از لنا اولین قدردانی کنیم؟

من دوباره بازنویسی کردم “رومئو خونریزی است” و خدا را به آن زن می تواند بازی کند. او یکی از بهترین قاتلانی را که تاکنون در فیلم دیده ام بازی کرده است. او همچنین در سریال “غیرقابل تحمل بودن بودن بودن” صفحه نمایش دانیل دی لوئیز را به سرقت برده است. فکر نمی کنم من تا به حال از چیزی که او در آن بوده لذت برده ام. کسی دیگر به اندازه من لنا اولین را قدردانی می کند؟

مطلب پیشنهادی  نابودی شگفت انگیز است

https://www.imdb.com/name/nm0000565/

پاسخی بگذارید