آیا مستندها یا فیلم هایی در مورد یادگیری وجود دارد؟

بنابراین ، از نظر یادگیری مهارت های جدید ، کمی در وضعیت چسبنده ای قرار گرفته ام.
من تماشاچی های بزرگ نیستم ، بنابراین چیز زیادی در مورد آنها نمی دانم ، من بیشتر سریال های تلویزیونی را ترجیح می دهم ، اما می خواستم بفهمم که آیا دانش آموزانی در مورد یادگیری مهارت های جدید وجود دارد. مانند ، من نمی دانم ، شاید آنها کشف کنند که چگونه چیزها را بهتر یاد بگیرند و غیره؟
از هر کمکی قدردانی می شود

مطلب پیشنهادی  ریچارد دریفوس باید در "What About Bob" خانواده اش را رها می کرد

پاسخی بگذارید