آیا مارک داستان مرغ را کاشت؟

بنابراین در شبکه اجتماعی (2010) ، دوست مارک زاکربرگ ، ادواردو در تلاش است تا به یک برادری برسد و به عنوان یک آزمایش باید مدتی از مرغ مراقبت کند. او سرانجام به حیوان آزاری متهم شد و در پایان فیلم ، مارک را به کاشت داستان متهم کرد و در حالی که مارک آن را انکار می کند ، من نمی توانم احساس کنم که این به معنای واقعی کاشتن آن است. پس آیا او؟

مطلب پیشنهادی  موتور جستجوی بزرگ Lebowski

پاسخی بگذارید