آیا فیلم ها بلندتر می شوند؟

صدا یکی از بهترین چیزها در مورد دیدن در سینما است و نمی تواند تفاوت زیادی در تجربه ایجاد کند. اخیراً متوجه شده ام که حجم بعضی از ها کاملاً کم است و تأثیر وحشتناکی روی دارد. تنت بدترین متخلفی است که اخیراً تماشا کرده ام. من مشتاقانه منتظر دیدن آن بودم اما بلندگوهای حداکثر تجربه کاملاً خراب کردند. در صحنه های بزرگ اکشن به قدری بد بود که احساس می کرد دندان هایم در سرم جغجغه می کشد و هر حرفی را کاملاً غیرقابل شنیدن می کند.

مطلب پیشنهادی  آیا کسی می تواند به من کمک کند عنوان فیلم ths را پیدا کنم؟

آیا این روند متداولی است که هر یک از شما تجربه کرده است؟

پاسخی بگذارید