آیا فیلم های علمی تخیلی کوچک وجود دارد؟

من شروع به مرور فیلم های عقب مانده خود برای تماشای فیلم کردم و متوجه شدم که تعداد بسیار کمی از فیلم های علمی-تخیلی اخیر صمیمی هستند یا اصلاً وجود داشته اند. بیشتر آنها مربوط به تهدیدهای پایان دهنده جهان است. آیا کسی توصیه هایی برای علمی-تخیلی دارد که ارتباطی با سوختن / منفجر شدن / غلبه بر جهان نداشته باشد؟

مطلب پیشنهادی  من از فیلم های وس ​​اندرسون متنفرم

پاسخی بگذارید