آیا فیلم هایی مانند زندگی برایان ، آخرین وسوسه مسیح یا دگما اگر امروز اکران شوند به همان اندازه بحث برانگیز هستند؟

همه این ها هنگام اکران به بازگشت به مقدسات متهم شدند. رهبران انجیلی حتی با Universal Pictures تماس گرفتند و پیشنهاد خرید آخرین نسخه وسوسه مسیح را دادند تا از بین بروند. با این حساب ، اگر این ها امروز اکران می شدند ، به همان اندازه جنجالی بودند؟ من با رسانه های اجتماعی احساس می کنم ، مردم به احتمال زیاد در اطراف های خاصی برای تحریم تجمع می کنند (مانند بحث های فعلی Codies). شاید استقبال عموم مردم نسبت به هایی که مسیحیت را به نوعی متفاوت ترسیم می کنند بیشتر شده است. شما چی فکر میکنید؟

مطلب پیشنهادی  به نظر صادقانه شما ، چه کسی بهترین کارگردان فیلم اروپایی است (نه جریان اصلی)

پاسخی بگذارید